Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Ako objednať plastové karty?

Pokiaľ viete, ako dopyt vyplniť a potrebujete cenovú kalkuláciu, pokračujte priamo na dopyt

PRÍPRAVA GRAFICKÉHO NÁVRHU PLASTOVÝCH KARIET

VLASTNÝ GRAFICKÝ NÁVRH

Súbor (tlačové pdf) s Vaším grafickým návrhom pripravíte podľa týchto pokynov: grafické špecifikácie PDF, a potom nám ho zašlete e-mailom.

Vytvorenie či úpravu grafického návrhu plastovej karty je možné uskutočniť aj v našom grafickom štúdiu v cenovom rozsahu od cca 600 - 2 500 Kč (podľa náročnosti).

V prípade ďalších prvkov na karte (čiarový kódmagnetická páska a pod.) zašlite prosím váš graf. návrh bez týchto náležitostí, t.j. len súbor určený na tlač.

Pre našu predstavu o umiestnení a veľkosti týchto prvkov prosíme zaslať aj náhľadový súbor (postačuje napr. jpg formát).

Ďalej nám zašlite Vašu fakturačnú a doručovaciu adresu.

FAREBNOSŤ PLASTOVÝCH KARIET

Náhľad na vašom monitore obvykle nie je úplne totožný s výslednou tlačou, a reklamácie z tohto hľadiska nemôžu byť uznané!

Ten istý tlačový súbor (PDF) môže byť zobrazený mnohými rôznymi spôsobmi na odlišných počítačoch či monitoroch. Dôvodom je predovšetkým nastavenie grafickej karty v počítači, nastavenie nekalibrovaného monitora a pod.

Využívame kalibrované ofsetové stroje s profilom výstupu Coated FOGRA27 (ISO 12647 - 2:2004) a tlačíme reálnu farebnosť grafického návrhu, ktorý nám je zaslaný.

Pre prípad potreby presnejšieho určenia výslednej farebnosti graf. návrhu na karte sú tu tieto možnosti (nepovinné):

  1. Klient nám zašle tzv. „digitálnu predtlač“ s vlastným dizajnom (kartu vyrobíme podľa tejto predlohy).
  2. Vyrobíme vzorové karty z daného projektu (podľa tlačového PDF alebo digitálnej predtlače zaslanej klientom).
    • digitálna tlač - 65 € (pri celkovej objednávke do 5 000 ks)
    • ofsetová tlač - 150 € až 180 € (pri celkovej objednávke nad 5 000 ks). Pri objednávke 20 000 ks plastových kariet a viac vám vyrobíme vzorové karty ZDARMA (cena vzorových kariet bude odrátaná z celkovej objednávky v konečnej faktúre).
  3. Pre prípad dotlače pôvodnej edície kariet (karty s tým istým graf. návrhom, ktoré sme nevyrábali) je nutné dodať vzorku tejto karty k nám do podniku fyzicky. Len tak je možné maximálne sa priblížiť pôvodnej farebnosti karty. Ďalej je nutné poskytnúť tlačový PDF súbor, z ktorého boli pôvodné karty tlačené.

MNOŽSTVO

Minimálne objednávkové množstvo potlačených plastových kariet je 200 ks. Tieto karty je možné opatriť vytlačenými premenlivými údajmi (číslo, meno, čiarový kód apod.).

DOBA VÝROBY PLASTOVÝCH KARIET, TERMÍN DODANIA

Zhotovenie Vašej objednávky sa odvíja predovšetkým od požadovaného množstva plastových kariet a aj od kombinácie zvolených prvkov na karte. Malé zákazky je možné riešiť v rámci 1-2 týždňov, tie väčšie potom v najkratšom možnom čase. Najčastejšie sa termíny pohybujú medzi 9 až 16 kalendárnymi dňami.

KONTROLA

Skontrolujeme grafické podklady a zašleme vám korektúru (náhľad) vášho projektu pred výrobou na schválenie a zálohovú faktúru.

 

cena?

Naši klienti, pre ktorých sme už plastové karty vyhotovili
Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference