Zaměstnanecká karta – co to je, jak funguje a jak ji získat?

CO TO JE ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Zaměstnanecká karta je určená pro cizince ze zemí mimo EU (a také ne z Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska) jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem zaměstnání (duální charakter – cizinec žádá o 2 věci na 1 místě). V případě že cizinec má volný přístup k pracovnímu trhu, karta tento duální charakter (dvojí účel) neplní.

Zaměstnanecká karta se vystavuje na dobu určitou, nejméně na dobu 90 dnů a nejdéle na 2 roky, kdy lze požádat o prodloužení, pokud jsou splněny podmínky pro její vystavení.

Karta se vztahuje na všechny druhy zaměstnání a vystavena na konkrétní pracovní pozici.

Slouží zároveň jako doklad k prokázání totožnosti, vízum nebo jako již nepoužívaná zelená karta.

zamestnanecka karta vzor perfect cards opava
zaměstnanecká karta – ukázka

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA OBSAHUJE:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Fotografii
 • Adresu trvalého bydliště
 • Identifikační číslo zaměstnavatele, u kterého je cizinec zaměstnán
 • Druh a dobu platnosti povolení k pobytu a práci
 • Identifikační číslo zaměstnanecké karty
pracovni povoleni vizum perfect cards opava

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY:

 • podání Hlášenky volného pracovního místa na Úřadu práce
 • podání žádosti – žádost o vydání zaměstnanecké karty musí být podána osobně na příslušném úřadě Ministerstva vnitra ČR nebo na české ambasádě, kde je potřeba předložit:
 • vyplněný formulář
 • platný cestovní doklad
 • doklad o zajištěném ubytování
 • aktuální fotografii
 • pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, anebo také smlouvu o smlouvě budoucí, kde je ujednáno, že bude uzavřen pracovní úvazek v předem sjednané lhůtě
 • dále může být úřadem dodatečně požádáno o výpis z evidence Rejstříku trestů, nebo doklad o bezinfekčnosti
 • správní poplatek od 2 500 Kč do 5 000 Kč v závislosti na délce doby platnosti karty

Jestliže se cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastní vládního programu, který umožňuje nahrazení některých podmínek při podání žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem, lze tímto potvrzením nahradit:

 • doklad o zajištěném ubytování
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí
 • doklady odborné způsobilosti pro výkon požadované pracovní činnosti

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

Na posouzení žádosti o zaměstnaneckou kartu má daný úřad 60 dnů. Ve složitějších případech potom až 90 dnů.

V případě dalších nejasností nebo dotazů lze využít informační služby Ministerstva vnitra nebo krajských úřadů, které poskytují podrobné informace o podmínkách pro získání zaměstnanecké karty a průběhu řízení.