FAQ - časté otázky a odpovědi

Specifikace podkladů pro tisk na plastové karty

Také ke stažení v PDF ZDE

tisk na plastove karty

1/ Akceptujeme grafický návrh v EPS nebo PDF formátu:

– složený PS uložený v binárním módu PostScript stupeň 2 vyhovující s přiloženým fontem,

– složený EPS uložený v binárním módu PostScript stupeň 2 vyhovující s přiloženým fontem,

– složený PDF verze 1.4.

2/ EPS soubory by měly být zkontrolovány vhodným softwarem (GhostScript, Adobe Distiller). PDF soubory by měly být zkontrolovány Adobe Acrobat softwarem (nebo PitStop software) z důvodu chyb (nepřikládejte font, RGB prvky a ICC profily, obrázky s nízkým rozlišením, “knockout oblast” nebo přetisk)

3/ Dokumenty by měly mít specifický vhodný formát dovolující z každé strany odsazení pro ořez – přesný formát karty (53,98 x 85,6 mm) + přesah (60 x 92 mm).

4/ V případě tisknutí CMYK barev, by všechny použité barvy (např. Pantone) měly být změněny na procesní
barvy. Měli byste zkontrolovat, zda jsou identické s barvami, které budou užité při tisku.
Mimo to nemůžeme akceptovat prvky uložené v ICC, Lab, RGB, nebo v jiných barevných prostorech.

5/ Speciální barvy by měly být popsány.

6/ Přiložené fotografie by měly mít vhodné rozlišení (150 dpi – 225 dpi). Fotografie s rozlišením 72 dpi, nejsou
vhodné pro tisk.

7/ Když připravujete projekt, prosím užijte následujících parametrů (pouze pro Adobe Photoshop soubory):

– Black generating algorithm: GCR (Gray Component Replacement)

– Black generation: střední

– TIL (Total Ink Limit) a BIL (Black Ink Limit) – TIL ne více než 320%, BIL – 90%.

8/ Transferová křivka by měla mít následující zvýšení rastrových bodů (pouze pro Adobe Photoshop soubory)

– v 40% oblasti – 21 ± 4%

– v 80% oblasti – 18 ± 4%.

9/ Čistá oblast okolo karty, nesmí obsahovat text ani obrázky, a to ne blíže než 2 mm od okraje karty (razící
linie).

10/ Při požadavku dosáhnutí hlubší černé barvy na stejnobarevných pozadích, prosíme o přidání 60% cyan
(azurová barva) a 60% magenta (purpurová barva).

11/ Není dovoleno generovat text ze čtyř barev.

12/ V případě malého textu (pod 6 bodů), nebo jiných nepatrných grafických prvků, byste se měli vyhnout
světlému textu na černém pozadí, nebo negativ textům (toto platí obzvláště u serifového písma).

13/ Tenké linie, mřížky a jiné grafické prvky by měly být provedeny v jedné barvě. To také platí pro malá a
střední písma.

14/ Pro černé texty menší než 18 bodů na barevném pozadí, by měla být použita funkce „overprint“. U takovýchto textů není dovoleno mazat jejich pozadí.

15/ Testy nátisku by měly být provedeny technologií, umožňující simulaci rastrových bodů při ofsetovém tisku.

Test by měl být proveden po poslední úpravě materiálu zasílaného do tiskové kanceláře. V opačném případě se nejedná o spolehlivý základ pro tisk.

Nejčastější nedostatky dodaných podkladů:

  • Nedodané fonty nebo písmo nepřevedeno do křivek
  • Je použit rámeček okolo karty, nebo čáry těsně kopírující okraje
  • Příliš tenké bílé čáry/písmo na jednolitém podkladu
  • Grafika přesahuje předepsaný rozměr
  • Podklady dodány v příliš malém rozlišení, specifikace barev v RGB

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Je to stejné, jako byste se zeptali prodejce automobilů, jaká je cena auta. Vždy záleží na dalších okolnostech.

Orientačně se cena plastové karty pohybuje od 1,50 Kč do 17,00 Kč v závislosti na požadovaném množství a přidaných prvcích (čárový kódmagnetická páska, metalické provedení atd.).

Cenu také ovlivňuje počet karet v objednávce. Čím více karet objednáte, tím menší je cena za jednu kartu.

Od odeslání objednávky počítejte jeden až dva týdny na dodání.

Podrobnosti najdete na stránce s nezávaznou poptávkou karet.

V současné době je minimální množství v objednávce 200 kusů karet. Maximální množství stanoveno není.

Implementace věrnostních karet se může stát výzvou zejména pro menší a střední podniky (ty větší často disponují vlastními systémy). Jak tedy zavést nový systém výhod pro zákazníky a také pro samotného prodejce?

Zkusme si alespoň nastínit jakýsi „univerzální“ návod, s přihlédnutím, že každý podnik má svá specifika, která tato pravidla mohou ohýbat.

POKLADNY S VĚRNOSTNÍMI SYSTÉMY

Pro začínajícího podnikatele může být řešením pořízení pokladny, která je již opatřena pokladním systémem s vlastním modulem věrnostního programu, ke kterému je možné využít věrnostní (plastové) karty se zákaznickými výhodami. Následně postačí nechat si věrnostní karty vyrobit v množství, které si zvolíte s ohledem na počet vašich stávajících a potenciálních zákazníků. Pozor, ne každý model EET pokladny takové rozšíření nabízí. Každopádně se vždy vyplatí oslovit výrobce pokladny a nechat se podrobněji informovat, jaké možnosti daný produkt poskytuje.

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POKLADNÍHO SYSTÉMU

Možností, jak implementovat věrnostní karty a zavést věrnostní systém pro své zákazníky, je také rozšíření vašeho stávajícího pokladního systému o přídavný modul. Někteří poskytovatelé pokladního systému již nabízí možnost instalace kompletního systému komunikace se zákazníky s využitím plastových věrnostních karet.

VĚRNOSTNÍ (PARTNERSKÉ) SÍTĚ

Trochu jiná situace nastává u poměrně nového fenoménu věrnostních (partnerských) sítí. Tuto variantu většinou volí malé a střední firmy, které se spolupodílejí na vytváření věrnostní sítě a kde jsou vzájemně propojené. U „síťování“ obchodních partnerů je snaha zavést věrnostní systém bez plastových karet, nicméně často s vyššími náklady jakými jsou např. vstupní investice do čtecího zařízení (terminálu) nebo paušální poplatek za členství v takové síti. Nezbytnou součástí je mobilní aplikace, takže plastová (věrnostní) karta po (načtení identifikačních údajů z karty) není třeba. Určitou nevýhodou potom může být nedostupnost sítě ve všech oblíbených podnicích, protože nemusí být její součástí.

VĚRNOSTNÍ SOFTWARE MIMO POKLADNY

Mimo pokladnu můžete využívat také speciální věrnostní systémy, které pomocí čtecího terminálu fungují nezávisle na pokladně (pokladním systému). A kromě jednoduché identifikace a různých výhod pro své zákazníky, získáte online cloudové zákaznické rozhraní, kde budete moci se svými abonenty komunikovat a reagovat na jejich potřeby či požadavky.

Plastové karty si dnes najdou nejedno využití a z pohledu podnikatele mohou mít značný marketingový význam. Existuje ovšem více druhů plastových identifikačních a věrnostních karet, které se liší zejména svým čtecím (identifikačním) prvkem.

Může jím být magnetická páska (proužek), čárový kód, nebo moderní bezkontaktní (RFID) čip. Plastová karta pro váš účel podnikání by měla mít také vhodný design, to ale není zdaleka všechno.

S MAGNETICKÝM PÁSKEM

plastových karet s magnetickým proužkem či páskou dochází k uložení potřebných dat díky speciálnímu kódovacímu zařízení. U výrobce plastových karet si můžete nechat rovnou vyrobit plastové karty s magnetickým proužkem, obsahující data vašich zákazníků. Plastové karty s magnetickou páskou jsou sice poměrně levné a bezpečné, nicméně se již v dnešní době od nich spíše upouští pro jejich zastaralost a nahrazují je plastové karty s bezkontaktním RFID čipem. Využití můžeme nalézt převážné v komerční sféře.

S RFID ČIPEM

RFID čip je zabudován do karty a jedná se o moderní metodu rychlého bezkontaktního přístupu. Plastové karty s RFID čipem fungují na vzdálenost cca 10 centimetrů až jeden metr, v závislosti na frekvenci čtecího zařízení. Na RFID karty lze ukládat i větší množství dat, jedná se o čipovou technologii, umožňující běh i více aplikací na jediném čipu (kartě).

A kde všude si dnes tento typ plastových karet najde své využití? Tak například je to na parkovištích, ve věrnostních zákaznických systémech, ve školství a dalších institucích, dopravě, ve firmách ale také v zábavných a sportovních zařízeních a v neposlední řadě v obchodech a supermarketech.

S ČÁROVÝM KÓDEM

Plastové karty s čárovým kódem jsou jedny z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších identifikačních karet. Zejména potom u věrnostních karet je nepochybně plastová karta s čárovým kódem nebo QR kódem jasným vítězem. Každá taková ucelená řada čárek tvoří unikátní kód, pod kterým je v pokladním či věrnostním systému (většinou součást pokladny) přiřazen zákazník. Tedy platí co čárový kód to zákazník. Tento druh plastových karet se výborně hodí pro nejrůznější značky pokladem a dají se většinou poměrně jednoduše implementovat do pokladního systému, jelikož většina nabízí propojení se čtečkou čárových kódů. Pakliže již využíváte tuto čtečku k markování zboží, tak proč ji nepoužít také pro identifikaci vašeho zákazníka, který se prokazuje věrnostní kartou.

Plastová karta má typické rozměry 85,6 x 54 x 0,76 mm (rozměr „kreditní“ karty). Slouží ke dvěma základním účelům – identifikace majitele a autentifikace majitele. Zatímco identifikace má za cíl určit kdo je držitelem karty, autentizace zjišťuje, k čemu má majitel oprávnění. Například plastová karta pro otevření dveří zjistí nejprve, kdo chce vstoupit a pak, jestli k tomu má oprávnění. Existuje velké množství typů plastových karet. Podle účelu – věrnostnízákaznicképlatebnídocházkové. Podle principu – s magnetickým proužkems čárovým kódems čipem.

Naši klienti, pro které jsme již vyráběli plastové karty