logo perfect cards sro opava

Jak objednat plastové karty?

Pokud víte, jak poptávku vyplnit a potřebujete cenovou kalkulaci, 

PŘÍPRAVA GRAFICKÉHO NÁVRHU PLASTOVÝCH KARET

VLASTNÍ GRAFICKÝ NÁVRH

Soubor (tiskové pdf) s Vašim grafickým návrhem připravíte dle těchto pokynů: grafické specifikace PDF a poté nám zašlete e-mailem.

Vytvoření či úpravu grafického návrhu plastové karty je možné provést také v našem grafickém studiu v cenovém rozsahu od cca 600 – 2 500 Kč (dle náročnosti).

V případě dalších prvků na kartě (čárový kódmagnetická páska apod.) zašlete prosím Váš graf. návrh bez těchto náležitostí, tzn. pouze soubor určený k tisku.

Pro naši představu o umístění a velikosti těchto prvků, prosíme také zaslat náhledový soubor (postačuje např. jpg formát).

Dále nám zašlete Vaši fakturační a doručovací adresu.

BAREVNOST PLASTOVÉ KARTY

Náhled na vašem monitoru obvykle není zcela totožný jako výsledek tisku a reklamace z tohoto hlediska nemohou být uznány!

Stejný tiskový soubor (PDF) může být zobrazen mnoha různými způsoby na odlišných počítačích či monitorech. Důvodem je především nastavení grafické karty v počítači, nastavení nekalibrovaného monitoru a pod.

Využíváme kalibrované ofsetové stroje s profilem výstupu Coated FOGRA27 (ISO 12647 – 2:2004) a tiskneme reálnou barevnost grafického návrhu, který nám je zaslán.

Pro případ potřeby přesnějšího určení výsledné barevnosti graf. návrhu na kartě jsou zde tyto možnosti (nepovinné):

  1. Klient nám zašle tzv. „digitální nátisk“ s jeho designem (kartu vyrobíme dle této předlohy).
  2. Vyrobíme vzorové karty z vašeho projektu (dle tiskového PDF nebo digitálního nátisku zaslaného klientem).
    • digitální tisk – 1 700 Kč (při celkové objednávce do 5 000 ks)
    • ofsetový tisk – 3 800 Kč až 4 400 Kč (při celkové objednávce nad 5 000 ks). Při objednávce 20 000 ks plastových karet a více vám vyrobíme vzorové karty ZDARMA (cena vzorových karet bude odečtena z celkové objednávky v konečné faktuře).
  3. Pro případ dotisku původní edice karet (karty se stejným graf. návrhem, které jsme nevyráběli) je nutné zaslat vzorek této karty k nám do podniku fyzicky. Jen takto je možné maximálně se přiblížit původní barevnosti karty. Dále je nezbytné poskytnout tiskový PDF soubor, ze kterého byly původní karty tištěny.

 

MNOŽSTVÍ

Minimální množství potištěných plastových karet k objednání je 200 ks. Tyto karty je možné opatřit dalšími prvky jako např. tištěnými proměnlivými údaji (číslo, jméno, čárový kód apod.)

DOBA VÝROBY PLASTOVÝCH KARET, TERMÍN DODÁNÍ

Zhotovení vaší zakázky se odvíjí zejména od požadovaného množství plastových karet a také od kombinace zvolených personalizačních a inteligenčních prvků. Malé zakázky lze řešit v rámci 1-2 týdnů, velké zakázky provádíme v nejkratším možném čase. Nejčastěji se termíny dodání pohybují mezi 9 až 16 kalendářními dny.

KONTROLA

Zkontrolujeme grafické podklady a zašleme vám korekturu (náhled) vašeho projektu před výrobou ke schválení a zálohovou fakturu.

Naši klienti, pro které jsme již vyráběli plastové karty