perfectcards_logo

Plastové karty dle využití

Kouzlo plastových karet spočívá v šíři možností jejich využití. Pro Vaši představu a také jako pomoc při výběru toho správného typu plastové karty, níže uvádíme jejich nejoblíbenější a nejčastější využití. Můžete taktéž navštívit naši galerii plastových karet, anebo přijít s vlastním originálním nápadem!

PLASTOVÁ KARTA – TAJNÁ ZBRAŇ OBCHODNÍKŮ

V současné době jsou plastové karty nepostradatelným marketingovým nástrojem a mohou poskytnout Vaší firmě citelnou podporu, zejména pokud jde o vztahy s klienty.

Na přesyceném trhu je složité si zákazníka nejen získat, ale také udržet a vyhovět mu ve všech jeho požadavcích, proto je třeba využít každé konkurenční výhody. Plastové karty jako součást promyšleného systému věrnostního programu usnadňují komunikaci se zákazníkem, zejména jeho identifikaci, znalost jeho preferencí a nákupních zvyklostí a v neposlední řadě také navázání dlouhodobého vztahu. Plastová karta je exkluzivní a trvalá vizitka, jež je důležitým elementem, který podpoří pozitivní image Vaší společnosti.

BEZPEČNOST NADE VŠE

Plastové karty mohou ve Vaší firmě zastávat i další funkce, ať už je to bezpečnostní identifikace a kontrola vstupu zaměstnanců nebo obecné využití jako nosiče elektronických informací. Z pohledu zvyšování kvality bezpečnosti a přesnější evidence, je zavádění plastových karet téměř nepostradatelné ve zdravotnických zařízeních všeho druhu. Identifikační karty zaručují lépe kontrolovaný přístup k pacientům a citlivým informacím týkajících se jejich léčby, k nebezpečným látkám, ale třeba i k drahému zdravotnickému vybavení.

PLASTOVÉ KARTY ŠETŘÍ ČAS I PROSTOR

S neméně praktickým využitím plastových karet se setkáváme například ve veřejné hromadné silniční i železniční dopravě. Dopravci celoplošně zavádějí bezkontaktní čipové karty, které umožňují rychlé a spolehlivé odbavení cestujících.

Naši klienti, pro které jsme již vyráběli plastové karty