Plastové karty dle využití

Kouzlo plastových karet spočívá v šíři možností jejich využití. Pro vaši představu a také jako pomoc při výběru toho správného typu plastové karty, níže uvádíme jejich nejoblíbenější a nejčastější využití. Můžete taktéž navštívit naši galerii plastových karet, anebo přijít s vlastním originálním nápadem!

PLASTOVÁ KARTA – TAJNÁ ZBRAŇ OBCHODNÍKŮ

V současné době jsou plastové karty nepostradatelným marketingovým nástrojem a mohou poskytnout vaší firmě citelnou podporu, zejména pokud jde o vztahy s klienty.

Na přesyceném trhu je složité si zákazníka nejen získat, ale také udržet a vyhovět mu ve všech jeho požadavcích, proto je třeba využít každé konkurenční výhody. Plastové karty jako součást promyšleného systému věrnostního programuusnadňují komunikaci se zákazníkem, zejména jeho identifikaci, znalost jeho preferencí a nákupních zvyklostí a v neposlední řadě také navázání dlouhodobého vztahu. Plastová karta je exkluzivní a trvalá vizitka, jež je důležitým elementem, který podpoří pozitivní image vaší společnosti.

BEZPEČNOST NADE VŠE

Plastové karty mohou ve vaší firmě zastávat i další funkce, ať už je to bezpečnostní identifikace a kontrola vstupu zaměstnanců nebo obecné využití jako nosiče elektronických informací. Z pohledu zvyšování kvality bezpečnosti a přesnější evidence, je zavádění plastových karet téměř nepostradatelné ve zdravotnických zařízeních všeho druhu. Identifikační karty zaručují lépe kontrolovaný přístup k pacientům a citlivým informacím týkajících se jejich léčby, k nebezpečným látkám, ale třeba i k drahému zdravotnickému vybavení.

PLASTOVÉ KARTY ŠETŘÍ ČAS I PROSTOR

S neméně praktickým využitím plastových karet se setkáváme například ve veřejné hromadné silniční i železniční dopravě. Dopravci celoplošně zavádějí bezkontaktní čipové RFID karty, které umožňují rychlé a spolehlivé odbavení cestujících.

Naši klienti, pro které jsme již vyráběli plastové karty