Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Ako zaviesťvernostné karty do svojho podnikania?

Implementácia vernostných kariet sa môže stať výzvou predovšetkým pre menšie a stredné podniky (tie väčšie často disponujú vlastnými systémami). Ako teda zaviesť nový systém výhod pre zákazníkov a i pre samotného predajcu?

Skúsme si aspoň naznačiť akýsi „univerzálny“ návod, s prihliadnutím na to, že každý podnik má svoje špecifiká, ktoré tieto pravidlá môžu ohýbať.

POKLADNICE S vernostnÝMI SYSTÉMAMI

Pre začínajúceho podnikateľa môže byť riešením zadováženie pokladne, ktorá už je opatrená pokladničným systémom s vlastným modulom vernostného programu, ku ktorému je možné využiť vernostné (plastové) karty so zákazníckymi výhodami. Následne postačí nechať si vernostné karty vyrobiť v množstve, ktoré si zvolíte so zreteľom na počet vašich súčasných a potenciálnych zákazníkov. Pozor, nie každý model EET pokladnice také rozšírenie ponúka. Každopádne sa vždy vyplatí osloviť výrobcu pokladnice a nechať sa podrobnejšie informovať, aké možnosti daný produkt poskytuje.

ROZŠÍRENIE SÚČASNÉHO POKLADNIČNÉHO SYSTÉMU

Možnosťou, ako implementovať vernostné karty a zaviesť vernostný systém pre svojich zákazníkov, je aj rozšírenie vášho súčasného pokladničného systému o prídavný modul. Niektorí poskytovatelia pokladničného systému už ponúkajú možnosť inštalácie kompletného systému komunikácie so zákazníkmi s využitím plastových vernostných kariet.

vernostné(PARTNERSKÉ) SIETE

Trochu iná situácia nastáva pri pomerne novom fenoméne vernostných (partnerských) sietí. Tento variant väčšinou volia malé a stredné firmy, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní vernostnej siete a kde sú vzájomne prepojené. Pri „sieťovaní“ obchodných partnerov je snaha zaviesť vernostný systém bez plastových kariet, avšak často s vyššími nákladmi, akými sú napr. vstupná investícia do čítacieho zariadenia (terminálu) alebo paušálny poplatok za členstvo v takejto sieti. Neodmysliteľnou súčasťou je mobilná aplikácia, takže plastová (vernostná) karta po (načítaní identifikačných údajov z karty) nie je potrebná. Určitou nevýhodou potom môže byť nedostupnosť siete vo všetkých obľúbených podnikoch, pretože nemusí byť jej súčasťou.

Vernostný softvér mimo pokladnicu

Mimo pokladnicu môžete využívať aj špeciálne vernostné systémy, ktoré pomocou čítacieho terminálu fungujú nezávisle na pokladnici (pokladničnom systéme). A okrem jednoduchej identifikácie a rôznych výhod pre svojich zákazníkov získate on-line cloudové zákaznícke rozhranie, kde budete môcť so svojimi abonentmi komunikovať a reagovať na ich potreby či požiadavky.

Naši klienti, pre ktorých sme už plastové karty vyhotovili
Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference Plastové karty - reference