Makro – vstup dětí, vstup bez karty | Makro karta – registrace

Pokud jste někdy zavítali do velkoobchodní prodejny společnosti Makro, nebo pokud zde v nejbližší době plánujete nákup, je důležité znát pravidla a podmínky, které v Makru platí. Společnost Makro si totiž velice zakládá na tom, aby nakupování bylo příjemné a bezpečné pro všechny zákazníky.

makro prodejna outdoor perfect cards opava

Makro vstup dětí

Mezi hlavní nákupní pravidlo či podmínku pro vstup do Makro prodejny, týkající se mnoho zákazníků je zákaz vstupu dětí s výškou do 140 cm. Důvodem je minimalizování rizika úrazu v prodejně, kdy děti mohou být ohroženy například pádem z regálů, střetu s vozíky nebo vstupem do nebezpečné oblasti.

Po mnoha stížnostech dokonce Makro zrušení tohoto zákazu a umožnění vstupu dětí do prodejen revidovalo a znovu testovalo. Ukázalo se ovšem, že zákaz vstupu malých dětí je opravdu nezbytné a oprávněné.

Píše se konec roku 2023 zákaz vstupu dětí do Makra stále platí a ani v nejbližších letech to nevypadá, že se v tomto ohledu něco změní.

makro bez deti perfect cards opava

Makro vstup bez karty

Zřejmě již víte, že společnost Makro poskytuje své zboží a služby výhradně
registrovaným zákazníkům
– podnikatelským subjektům, tzn., že pro vstup do
prodejen Makro musíte být držiteli zákaznické karty Makro.

Takže když přicházíte do Makra, mějte vždy svou Makro kartu po ruce. Pokud
ji zrovna nemáte u sebe, můžete být při vstupu do prodejny, požádáni o
předložení vašeho dokladu totožnosti (kvůli doložení, že jste držiteli Makro
karty). Zaměstnanci Makra jsou oprávněni nahlédnout do vašeho dokladu totožnosti
(ověří jméno a fotografii) a ujistit se, že do prodejny skutečně vstupuje držitel Makro karty.

makro karta vstup perfect cards opava

Makro karta registrace

Podmínky pro vydání Makro karty jsou poměrně jednoduché:

 • Držitelem Makro karty může být pouze podnikající osoba (fyzická či právnická) s platným IČ (identifikační číslo).
 • Pokud máte přiděleno IČ, můžete si požádat o vydání zákaznické karty Makro online zde nebo v některé z prodejen Makro.
 • Kartu vám následně obratem vystaví a vy si zvolíte, na které z prodejen si ji vyzvednete.
makro karta registrace perfect cards opava

Makro – další nákupní pravidla a podmínky vstupu

Platnost těchto pravidel pomáhá společnosti Makro vytvořit pro své zákazníky bezpečné a příjemné nákupní prostředí.

 • Omezení doprovodu – Makro Karta platí pouze pro jednu osobu. Jako doprovod (třeba na pomoc s nákupem) může do prodejny spolu s držitelem karty vstoupit ještě jedna další osoba.
 • Bezpečnostní schránky pro osobní zavazadla – Pokud máte s sebou větší osobní zavazadla, která přesahují stanovený rozměr, mějte na paměti, že musí být uložena v bezpečnostních schránkách, umístěných u vstupu do prodejny. Tím zaručíte bezpečnost pro všechny.
 • Bezpečnostní opatření ohledně technických zařízení – Nenoste s sebou na nákup své fotoaparáty, videokamery nebo jiné předměty, které by mohly ohrozit ostatní osoby v prodejně.
 • Kontrola účtování – pokladny provádí kontrolu správnosti účtování před tím, než odejdete. To zajišťuje, že platíte pouze za to, co jste si nakoupili.
makro kontrola uctovani perfect cards opava
 • Ochrana dat a obrazové záznamy – Makro shromažďuje data a informace o svých zákaznících a jejich nákupech v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Zároveň v prodejnách Makro provádí po celý den bezpečný a chráněný obrazový záznam provozu.
 • Zákaz zvířat – Do prodejen Makro není povoleno vstupovat se zvířaty. Toto opatření zajišťuje bezpečnost a hygienu pro všechny návštěvníky.
 • Ochrana přístupových údajů – Přístupové údaje, které vám jako držiteli Makro karty byly přiděleny, jsou striktně důvěrné. Nesdělujte je dalším osobám a nepoužívejte je pro nepovolené účely.
 • Mlčenlivost ohledně cen a nabídek – Všechny individuální ceny a cenové nabídky, které jsou vám nabídnuty, jsou součástí obchodního tajemství společnosti Makro. Nepředávejte je dál a nedovolte jejich sdílení.
 • Důsledky porušení pravidel – Porušení těchto pravidel může mít následky, včetně zrušení registrace a zákazu vstupu do prodejen Makro.
 • Seznámení s pravidly – S registrací Makro karty potvrzujete, že jste se s těmito pravidly seznámili a souhlasíte s nimi.