Platební karta – o nevýhodách se moc nemluví

I když je platební karta velmi užitečná a mezi lidmi oblíbená, je potřeba si přiznat, že existují i určité nevýhody, které by její držitelé měli mít na paměti.

platebni karta rizika perfect cards opava

HLAVNÍ NEVÝHODY PLATEBNÍ KARTY

Riziko zneužití

Platební karta představuje riziko zneužití. Pokud karta upadne do rukou zlodějů, může být použita k nákupu zboží nebo služeb bez vědomí majitele. Je tedy důležité mít kartu pečlivě schovanou a při ztrátě nebo krádeži ihned informovat svou banku, která kartu vydala.

kradez platebni karty perfect cards opava

Poplatky

V návaznosti na své bankovní tarify mohou být některé platební karty spojeny s poplatky za vydání a užívání karty, různými úrokovými sazbami nebo výběry hotovosti z bankomatů ať už u nás nebo v cizině. Jinými slovy řečeno – platíte za to, že můžete platit kartou.

platebni karta bankovni poplatky perfect cards opava

Omezení akceptace

Některé podniky mohou odmítnout přijetí určitého typu karty nebo platební kartu jako takovou. Může to být problematické, pokud je držitel karty v situaci, kdy musí zaplatit za již poskytnutou službu, ale daný obchod nepřijímá jeho kartu nebo přijímá pouze hotovost.

platebni karta pouze hotovost omezeni akceptace perfect cards opava

Riziko zadlužení

Používání karty může vést ke snadnému a rychlému zadlužení. Mnoho lidí totiž používá karty, aniž by si uvědomovali, jak rychle se mohou jejich dluhy začít kumulovat. Pokud totiž držitel karty utratí více peněz, než má k dispozici, např. když využívá kreditní kartu nebo povolený debet u své banky, může se dostat do finančních problémů či zadlužení většího, než si může dovolit.

Je určitě důležité mít na paměti, že platební karty nejsou ve svém principu dokonalé a jejich používání má své limity a svá rizika. Tedy obezřetnost je zde určitě na místě a používání platební karty by mělo jít ruku v ruce s určitou dávkou rozvahy a vlastní odpovědnosti.

RIZIKO ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY NENÍ ZROVNA MALÉ

Kromě toho, že existuje zřejmě větší množství výhod než nevýhod, spojených s používáním platební karty, je určitě min. potřeba vzít v úvahu také některá rizika související s jejím zneužitím. Pojďme se podívat na ta nejdůležitější:

Ztráta platební karty

Pokud ztratíte svou platební kartu, může ji kdokoli najít a použít ji k nákupu zboží a služeb na vrub vašeho bankovního účtu. Toto zneužití karty není možné pouze tehdy, pokud bude karta nastavena tak, aby při jakémkoliv nákupu vyžadovala PIN kód (tzn. i při nákupu pod bankou přednastavený limit 500 Kč).

platebni karta ztrata perfect cards opava

Krádež identity

Jestliže se někdo cizí dostane k vašim osobním údajům, jako je číslo karty, jméno a adresa a potom především k trojmístnému číselnému kódu (CVC/CVV kód), který je umístěn na zadní straně vaší platební karty a který slouží k autorizaci online plateb, může dotyčná osoba tyto údaje použít k vytvoření falešné identity a ke kompletnímu zneužití vaší platební karty při platbách na internetu.

platebni karta kradez identity perfect cards opava

Skimming

Jedná se o poměrně sofistikovanou techniku, kdy zloděj použije speciální zařízení k čtení údajů z vaší platební karty, aniž by ji fyzicky zcizil. Tyto údaje může použít k vytvoření klonu (kopie) vaší karty.

platebni karta skimming perfect cards opava

Phishing

Je technika, kdy se podvodníci snaží získat vaše citlivé informace, jako je číslo karty, heslo nebo PIN, pomocí e-mailů, SMS zpráv a dalších komunikačních kanálů. Tyto informace pak mohou opět vést ke zneužití vaší platební karty.

platebni karta phishing perfect cards opava

Malware

Je škodlivý software, který se taktéž snaží získat vaše citlivé informace, jako jsou čísla karet, hesla a PINy. Do vašeho PC či jiného zařízení se může dostat např. při instalaci jiného programu, stahovaného z nedůvěryhodných nebo nelegálních webových stránek, z falešných e-mailů, telefonních hovorů apod.

platebni karta malware nebezpecny perfect cards opava

Falešné účty

Podvodníci vytvářejí na internetových obchodech falešné účty a neváhají použít vaše osobní údaje k nákupu zboží či služeb. Tyto nákupy budou připisovány vaší osobě a nejsou snadno odhalitelné.

platebni karta falesne ucty perfect cards opava

Jak minimalizovat riziko zneužití platební karty?

Abyste minimalizovali riziko zneužití své platební karty, je nutné:

  • pravidelně kontrolovat výpisy z vašeho bankovního účtu
  • chránit si své osobní údaje
  • používat důvěryhodné internetové stránky a aplikace
  • pokud zjistíte nějakou neobvyklou aktivitu na vašem účtu, je nanejvýš důležité okamžitě kontaktovat svou banku nebo vydavatele vaší platební karty
Výhody plastových karet jako vstupenek na akce

Scéna postpandemických akcí a událostí vypadá živě a akčně. Lidé všech věkových kategorií využívají možnost navštěvovat festivaly, řemeslné trhy, výstavy a místní slavnosti. Všude vznikají festivaly jídla a hudební akce pod širým nebem. Navíc trh obchodních konferencí začíná lákat osoby s rozhodovací pravomocí, ale i běžné zaměstnance zpět k osobní účasti.

Čtěte více »